Atanma İlkeleri Sistemi

Fırat Üniversitesi Personeliyim Diğer

Yönerge

İlan Tarihi: 2022-05-01 09:00:00

01.05.2022 tarihinde Üniversite Senatosunca kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.05.2022 tarihli toplantısında uygun görülerek 01.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yönergeyi Oku