Sisteme Giriş

Yönerge

İlan Tarihi: 2021-03-02 13:45:00

16.04.2018 tarihinde Üniversite Senatosunca kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31.05.2018 tarihli toplantısında uygun görülerek 01.06 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yönergeyi Oku