Sisteme Giriş

Yönerge

İlan Tarihi: 2021-03-02 13:45:00

16.04.2018 tarihinde Üniversite Senatosunca kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31.05.2018 tarihli toplantısında uygun görülerek 01.06 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yönergeyi Oku

Öğretim Üyesi İlanı

İlan Tarihi: 2022-06-27 14:30:00

Üniversitemizin belirli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.